Idea

Akademia Aktywności Młodych FAM została powołana 18 czerwca 2009 roku. Jej głównym zadaniem jest dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów. Nasza uwaga skierowana jest na pracę lokalnych animatorów oraz opiekunów wolontariatu młodzieżowego, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do kreowania pozytywnej atmosfery w lokalnych środowiskach, przekazując dobre wzorce swoim podopiecznym. Chcemy także pokazywać, doceniać i nagradzać wolontariuszy, bez których akcje nie miałyby twórczej energii. Nasze działania zmierzają do stworzenia „mody” na aktywność.

Pierwszym profesorem Akademii Aktywności Młodych FAM został Jurek Owsiak, który swoim działaniem od wielu lat wydobywa z młodych ludzi pozytywną energię oraz chęć do pomagania innym.

Anna Dymna

W listopadzie 2011 r. kolejnym Profesorem Akademii Aktywności Młodych została Pani Anna Dymna, Prezes Fundacji „Mimo Wszystko”, członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, pomysłodawczyni Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” oraz Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty dla uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych.

W naszym kraju jest wielu ludzi, którzy poruszają serca, zachęcając do aktywnego działania. Liczymy, że już wkrótce w Akademii Aktywności Młodych FAM będzie wielu profesorów, którzy swą wiedzą, doświadczeniem i dobrą energią będą motywować młodych do aktywności.

Jesteśmy w takcie realizacji, V edycji Konkursu „Poszukiwany / Poszukiwana”.  Chcemy, aby Akademia Aktywności Młodych objęła swoim zasięgiem jak największą ilość aktywnych i pozytywnych ludzi z całego kraju, którzy wspólnie będą mogli tworzyć przyszłość polskiego wolontariatu. Działalność Akademii Aktywności Młodych ma być bodźcem do zmian. Mamy nadzieję, że zrealizowanie tego projektu będzie początkiem nowego postrzegania wolontariatu w Polsce.

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.