2011

Magistrowie roku 2011

Iwona Turzańska – Studentka pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, zaangażowana zarówno w sprawy uczelni (współtworzenie gazety studenckiej „UZetka”), jak i działalność charytatywną. Wolontariuszka Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”. Przez rok wspomagała terapię 4 – letniego chłopca cierpiącego na autyzm. Regularnie brała udział, jako osoba modelująca w Treningu Umiejętności Społecznych prowadzonych dla grupy nastoletnich z zespołem Aspergera. Rozbudowała też siatkę wolontariuszy SPOA. W 2011 r. została koordynatorem projektu „Na tropie Dionizosa”, którego uwieńczeniem był piknik rodzinny.

Dorota Sys – animator – wolontariusz w Oratorium Księdza Bosko we Wschowie. Ponad to jest animatorem Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego MGS oraz wychowawcą kolonii letnich organizowanych przez Siostry Salezjanki dla dzieci ze Wschowy i okolic. Dorota współtworzy programy wakacyjne na kolonie letnie dla dzieci oraz jest animatorką wielu imprez kulturalnych i religijnych dla mieszkańców miasta i gminy Wschowa.

Joanna Zając – Absolwentka Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze, obecnie w Zespole Szkół Ekonomicznych. Przyłączyła się do szkolnego koła Caritas, następnie zaczęła uczyć się udzielania pierwszej pomocy. W gimnazjum koordynowała m. in. zbiórki żywności. Pracowała z dziećmi w ramach programu PCK „Super Wiewiórka”. Została przewodniczącą Szkolnej Drużyny Ratowniczej. Brała udział w akcjach „Czytanka dla Przedszkolaka” i w letnim projekcie „Moje Osiedle – Strefa Aktywności”. Nakręciła film na temat Sprawiedliwego Handlu, sprzeciwiając się w ten sposób wyzyskowi dzieci i innych pracowników w krajach Trzeciego Świata. Film ten wziął udział w międzynarodowym konkursie „Cały świat obok Ciebie” zorganizowanym przez PAH.

Karolina Kozak – Od kilku lat związana z Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. Współtworzyła Projekt „Jaskółka” ukierunkowany na pomoc dzieciom osieroconym w powrocie do równowagi. Obecnie współprowadzi Klub Artystyczny dzieci z problemami emocjonalnymi – rozwijając ich zdolności muzyczne.

Natalia Rafalik – Uczennica Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze, aktywnie angażuje się w działania „Klubu Małego Księcia”. Bierze aktywny udział w spotkaniach, zabawach integracyjnych uczniów Gimnazjum nr 6 z dziećmi niepełnosprawnymi. Jest inicjatorem zbiórki zabawek i gier planszowych. Pomaga rodzicom przy opiekowaniu się ciocią z zespołem Downa, oraz w rehabilitacji Kasi, z porażeniem mózgowym. Jest po kursie dla przewodników osób niewidomych i niedowidząc. Niedawno zapisała się do związku Głuchoniemych w Zielonej Górze, by ucząc się języka migowego, jako wolontariusz móc pomagać głuchoniemym.

Paulina Tarwacka – Absolwentka Gimnazjum nr 7 im. UNICEFU w Zielonej Górze. Od II klasy zaczęła uczęszczać na warsztaty pierwszej pomocy. Później sama uczyła młodszych kolegów zagadnień pierwszej pomocy. Przez dwa lata była aktywnym członkiem Szkolnego Koła PCK. Wspólnie z rówieśnikami nakręciła film na konkurs UNICEF – „Cały Świat Wokół Ciebie”. Wielokrotnie promowała w swoim środowisku pomoc dla krajów rozwijających się. Poza szkołą angażuje się w pracę Klubu Wolontariatu prowadzonego przez Fundację „POTRAFIĘ – POMAGAM!”, pomaga również w prowadzeniu zajęć dla dzieci w Spółdzielczym Domu Kultury „Nowita”.

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.