2009

Doktorzy roku 2009

Barbara Sołtys – Nauczycielka w IV LO w Gorzowie Wlkp. Animatorka z magnetycznymi umiejętnościami do włączania młodzieży w akcje na rzecz środowiska lokalnego. Urzekła nas jej łatwość zachęcania kilkudziesięciu młodych ludzi by regularnie oddawali krew. To jest nie lada wyczyn.

Małgorzata Śliwińska – Pedagog w Gimnazjum nr 4 w Gorzowie Wlkp. Z inicjatywy w/w odbyło się wiele inicjatyw szkolnych i lokalnych. Poprzez działalność wolontariatu młodzieżowego kształtuje pozytywne postawy wśród młodzieży i tworzy alternatywę dla destrukcyjnych i biernych form spędzania wolnego czasu.

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.