2011

Doktorzy roku 2011

Iwona Walasik-Strzygocka – koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza Zespołu Szkół w Lipinkach Łużyckich. Wraz ze swoimi podopiecznymi zaangażowana w akcję „Studnia dla Południa”, organizowaną przez Polską Akcję Humanitarną. Pani Iwona przeprowadziła szereg inicjatyw szkolnych i lokalnych. Podjęła się zrealizowania szkolenia dla wolontariuszy, poprowadzonego przez pracowników Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze.

Lucyna Gocyła – kierownik Oratorium Księdza Bosko we Wschowie oraz Scholii Młodzieżowej „Cantate Deo”. Opiekuje się Szkolnym Kołem Wolontariatu w Gimnazjum nr 1 we Wschowie i kołem teatralnym „Debeściaki”. Jest animatorką wielu przedsięwzięć lokalnych i ponad lokalnych. Będąc kierownikiem Oratorium realizuje projekt: „MŁODZI MŁODYM”, czyli angażuje wielu młodych ludzi, dając im możliwość dawania „czegoś z siebie”, dzielenia się swoim czasem, umiejętnościami, a przede wszystkim sercem z młodszymi, potrzebującymi pomocy.

Małgorzata Naskręt – nauczycielka w Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze; opiekuje się Klubem Małego Księcia. Ze swojej inicjatywy Pani Małgorzata podejmuje liczne działania na rzecz dzieci i młodzieży, należą do nich m.in. „Aparat tlenowy dla Grzesia”, „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, „Pomoc dla Radka” oraz wiele innych. Pani Małgosia otrzymała m.in. Nagrody Dyrektora Szkoły w 2003 i 2011r., odznakę TPD „Przyjaciel Dzieci” w 2004r., nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra w 2008r.

Monika Stegeman – nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulęcinie. Pracuje z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Działa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, PTW z Kalectwem, Stowarzyszeniem Strefa Działań Twórczych „A Co Tam”, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Utrzymuje kontakt z władzami lokalnymi, Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym, w promowaniu wolontariatu i pomocy osobom niepełnosprawnym.

Janina Szwaluk – pedagog szkolny w Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. Wieloletni animator aktywności młodych. Utworzyła Klub Wolontariuszy, gdzie promuje wśród wychowanków postawy alternatywy wobec konsumpcyjnego stylu życia. Pani Janina współpracuje z FAM, Gorzowskim Stowarzyszeniem Pomocy im. Św. Brata Krystyna, Świetlicą Młodzieżowych Wolontariuszy w Gorzowie Wlkp., Ośrodkiem Kuratorskim Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz innymi instytucjami. Brała udział w licznych akcjach, w tym: WOŚP, Latająca Wytwórnia Waty Cukrowej, Kopalnie Czekolady, Podziel się Posiłkiem, Wolontariusze w Świetlicach Środowiskowych.

Małgorzata Łuszczyńska – nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. Uczestniczy w tworzeniu i realizowaniu licznych inicjatyw pomocowych – akcja charytatywna „Dopomóż Świętemu Mikołajowi”, „Jałmużna Wielkopostna”, „Pola Nadziei” i inne. Pani Małgorzata poza szerzeniem idei wolontariatu w szkole wspiera wiele inicjatyw na terenie Sulechowa i okolic – Świetlica „U Stasia”, Dom Dziecka w Świebodzinie i lokalny Domu Kultury.

Beata Lawer – katechetka w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Różankach, pracuje z dziećmi i młodzieżą od 1987 roku. Animator szkolnego koła charytatywnego, zajmuje się również wolontariatem misyjnym. Zorganizowała m. in. akcję: „ Adopcja na odległość”, dzięki której udało się na naszym terenie zapewnić utrzymanie pięciorgu dzieciom z Rwandy w Afryce – osieroconym przez wojnę domową. Wysoko ceni sobie współpracę z młodzieżą i wierzy w jej potencjał. 

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.