Plan działań na rok szkolny 2014/2015

harmonogram

I. 31.03.2015 – Inauguracja projektu „Poszukiwany Poszukiwana”.
II. 31.03-13.04.2015 – Przesłanie do 20 000 szkół, instytucji, NGO i 3000 lokalnych mediów, materiałów promujących poszukiwana najlepszych animatorów i wolontariuszy.
III. 14.04 – 10.05.2015 – Przeprowadzenie Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana”.
IV. 11- 15.05.2015 – Zebranie Kapituły i wybór najlepszych animatorów, wolontariuszy oraz grup wolontariackich.
V. 25.05 – 20.06.2015 – Niezapowiedziane wizyty w szkołach u laureatów, osobiste wręczenie im ,,Serduch Akademii” lub przesłanie ich drogą pocztową, oraz nakręcenie materiałów filmowych do programu TV relacjonującego tegoroczną edycję konkursu.

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.