Magistrowie

MAGISTROWIE AKADEMII AKTYWNOŚCI MŁODYCH

Magistrowie AAM to dzieci i młodzież działający w kołach wolontariackich na rzecz lokalnych społeczności. Ich postawa powinna wyróżniać się aktywnością, kreatywnością, zaangażowaniem i pozytywną energią w działaniu na rzecz środowiska lokalnego. Magistrowie Akademii to osoby nominowane w konkursie „Poszukiwany/Poszukiwana” w kategorii „Wolontariusz Aktywności Młodych”. Listę magistrów Akademii znajdą Państwo poniżej.

Magistrowie roku 2013

Daniel Ćwierucki – uczeń Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze. Jego pasją jest wolontariat, pierwsza pomoc, a także harcerstwo, które są dla niego sposobem na życie. Aktywnie pracuje w Samorządzie Uczniowskim, a także na rzecz środowiska lokalnego. Od trzech lat należy do szkolnej drużyny ratowniczej. Systematycznie prowadzi spotkania warsztatowe na temat pierwszej pomocy. Pragnie dzielić się swoją pasją z innymi, uwrażliwiać społeczeństwo na cierpienie ludzi poszkodowanych przez los oraz bezbronnych zwierząt.

Ewa Siniak – uczennica Gimnazjum nr 1 w Lubsku, gdzie pracuje wolontarystycznie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym w Lubsku. Niesie pomoc ludziom chorym i potrzebującym. Dwa razy w tygodniu odwiedza podopiecznych, przynosząc im zakupy, prowadząc z nimi rozmowy, czytając prasę. Pozyskuje fundusze na zakup paczek mikołajkowych, które sprawiają podopiecznym ogromną radość. Ponadto przez dwa lata poświęcała swój czas na odwiedziny Michała – ucznia niepełnosprawnego i udało jej się nawiązać z nim bardzo dobry kontakt.

Jakub Heliński – uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie. Jest osobą wszechstronnie utalentowaną i bardzo aktywną. Podejmuje liczne działania dla szkoły i dla swojego miasta. Uczestniczy w szkolnym wolontariacie i zajmuje się jego promocją, często występuje charytatywnie i angażuje się w bardzo różnorodne przedsięwzięcia organizowane na terenie Sulęcina.

Jolanta Naskręt – uczennica Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze. Podejmuje się wszelkich akcji i działań pomocowych m.in.: przygotowywała ćwiczenia w ramach pomocy i opieki nad osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Czynnie uczestniczyła w X edycji Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Warszawie i podjęła opiekę nad osobami niewidomymi z miasta i okolic. Brała również udział w organizowaniu Spartakiady Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych.

Karolina Kacprzak – uczennica gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim. Aktywnie uczestniczy w organizacji imprez w Bytomiu m.in.: na Festiwalu Twórczości Niewidomych. Uczy młodszych wolontariuszy, jak opiekować się osobami niewidomymi, pomaga tym osobom stając się ich przewodnikiem. Pomaga w organizacji integracyjnych zabaw, koordynując i przeprowadzając je dla osób niepełnosprawnych oraz wspólnie bawiąc się z nimi. Angażuje się również w prace świetlicy terapeutycznej, pomagając dzieciom w nauce.

Katarzyna Polaczyk – uczennica szkoły podstawowej. Najeży do Szkolnego Koła Wolontariatu. Bierze udział w akcjach bez względu na pogodę, nastrój czy dzień tygodnia. Kasia włącza się w każde przedsięwzięcie organizowane przez opiekuna wolontariatu m.in.: promuje ideę wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym, pomaga w nauce uczniom klas 1-3, dokarmia zwierzęta na terenie parku i okolic szkoły w okresie zimowym, dba o tereny zielone przy szkole, pomaga w przeprowadzaniu zajęć dotyczących profilaktyki agresji, a także współpracuje z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym.

 Magistrowie roku 2011

Iwona Turzańska – Studentka pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, zaangażowana zarówno w sprawy uczelni (współtworzenie gazety studenckiej „UZetka”), jak i działalność charytatywną. Wolontariuszka Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”. Przez rok wspomagała terapię 4 – letniego chłopca cierpiącego na autyzm. Regularnie brała udział, jako osoba modelująca w Treningu Umiejętności Społecznych prowadzonych dla grupy nastoletnich z zespołem Aspergera. Rozbudowała też siatkę wolontariuszy SPOA. W 2011 r. została koordynatorem projektu „Na tropie Dionizosa”, którego uwieńczeniem był piknik rodzinny.

Dorota Sys – animator – wolontariusz w Oratorium Księdza Bosko we Wschowie. Ponad to jest animatorem Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego MGS oraz wychowawcą kolonii letnich organizowanych przez Siostry Salezjanki dla dzieci ze Wschowy i okolic. Dorota współtworzy programy wakacyjne na kolonie letnie dla dzieci oraz jest animatorką wielu imprez kulturalnych i religijnych dla mieszkańców miasta i gminy Wschowa.

Joanna Zając – Absolwentka Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze, obecnie w Zespole Szkół Ekonomicznych. Przyłączyła się do szkolnego koła Caritas, następnie zaczęła uczyć się udzielania pierwszej pomocy. W gimnazjum koordynowała m. in. zbiórki żywności. Pracowała z dziećmi w ramach programu PCK „Super Wiewiórka”. Została przewodniczącą Szkolnej Drużyny Ratowniczej. Brała udział w akcjach „Czytanka dla Przedszkolaka” i w letnim projekcie „Moje Osiedle – Strefa Aktywności”. Nakręciła film na temat Sprawiedliwego Handlu, sprzeciwiając się w ten sposób wyzyskowi dzieci i innych pracowników w krajach Trzeciego Świata. Film ten wziął udział w międzynarodowym konkursie „Cały świat obok Ciebie” zorganizowanym przez PAH.

Karolina Kozak – Od kilku lat związana z Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. Współtworzyła Projekt „Jaskółka” ukierunkowany na pomoc dzieciom osieroconym w powrocie do równowagi. Obecnie współprowadzi Klub Artystyczny dzieci z problemami emocjonalnymi – rozwijając ich zdolności muzyczne.

Natalia Rafalik – Uczennica Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze, aktywnie angażuje się w działania „Klubu Małego Księcia”. Bierze aktywny udział w spotkaniach, zabawach integracyjnych uczniów Gimnazjum nr 6 z dziećmi niepełnosprawnymi. Jest inicjatorem zbiórki zabawek i gier planszowych. Pomaga rodzicom przy opiekowaniu się ciocią z zespołem Downa, oraz w rehabilitacji Kasi, z porażeniem mózgowym. Jest po kursie dla przewodników osób niewidomych i niedowidząc. Niedawno zapisała się do związku Głuchoniemych w Zielonej Górze, by ucząc się języka migowego, jako wolontariusz móc pomagać głuchoniemym.

Paulina Tarwacka – Absolwentka Gimnazjum nr 7 im. UNICEFU w Zielonej Górze. Od II klasy zaczęła uczęszczać na warsztaty pierwszej pomocy. Później sama uczyła młodszych kolegów zagadnień pierwszej pomocy. Przez dwa lata była aktywnym członkiem Szkolnego Koła PCK. Wspólnie z rówieśnikami nakręciła film na konkurs UNICEF – „Cały Świat Wokół Ciebie”. Wielokrotnie promowała w swoim środowisku pomoc dla krajów rozwijających się. Poza szkołą angażuje się w pracę Klubu Wolontariatu prowadzonego przez Fundację „POTRAFIĘ – POMAGAM!”, pomaga również w prowadzeniu zajęć dla dzieci w Spółdzielczym Domu Kultury „Nowita”.

 Magistrowie roku 2009

Karolina Warzocha
Daria Jóźwiak
Monika Zając
Zuzia Habdas
Magda Jędroszkowiak
Mikołaj Wolniewicz

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.