Doktorzy

DOKTORZY AKADEMII AKTYWNOŚCI MŁODYCH

Doktorzy AAM to osoby, które skupiają wokół siebie młodzież, dając im pozytywny przykład, zachęcając do działania i animując społeczność lokalną. Osoby te muszą odznaczać się zaangażowaniem w prowadzoną działalność, będąc liderami we wspólnotach lokalnych oraz wzorem dla swoich podopiecznych. Są to laureaci konkursu „Poszukiwany/Poszukiwana” w kategorii „Animator Aktywności Młodych”. Listę doktorów Akademii znajdą Państwo poniżej.

Doktorzy roku 2013

Aldona Łada – założycielka i opiekunka Koła Wolontariuszy w Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze (obecnie 109 członków). Organizatorka szkoleń w zakresie pierwszej pomocy, profilaktyki prozdrowotnej. Inicjatorka debat, spotkań i konkursów, podczas których propaguje wiedzę n/t Sprawiedliwego Handlu, praw dziecka i praw człowieka. Organizuje zbiórki żywności i paczek dla Polaków na Ukrainie.

Bogumiła Lewandowska – pedagog IV LO w Gorzowie Wlkp. Organizuje spotkania dot. profilaktyki prozdrowotnej, konkursy i warsztaty również dla uczniów innych szkół ponad gimnazjalnych. Wielokrotnie nagradzana przez Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp. w Dniu Edukacji Narodowej, odznaczona Srebrnym Krzyżem za działalność społeczną oraz Odznaczeniem Państwowego Czerwonego Krzyża.

Elżbieta Lebiedowicz – nauczycielka Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim i koordynator wolontariatu w Szkolnym Klubie Wolontariusza (obecnie 65 wolontariuszy). Wraz z młodzieżą pomaga ludziom w trudnej sytuacji materialnej, zajmują się również osobami starszymi, opiekują się osobami niewidomymi oraz samotnymi.

Emilia Gnidzienko – nauczycielka w Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Działalnością charytatywną zajmuje się od wielu lat. Bazuje na współpracy z młodzieżą szkolną. Wspólnie podejmują wiele akcji na rzecz środowiska lokalnego. Współpracuje z gorzowskimi i ogólnopolskimi organizacjami i instytucjami. Dzięki zaangażowaniu naszej Laureatki w uaktywnianie młodzieży Gimnazjum nr 9 jest jedną z aktywniejszych szkół w Gorzowie Wlkp.

Grzegorz Klimek-Żołnowski – opiekun Klubu Małego Księcia w Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze, którego założenia opierają się głównie o wolontariat, pełni również funkcję Rzecznika Praw Ucznia. Oprócz szeregu funkcji, które pełni w szkole, pracuje w innych instytucjach działających na rzecz dzieci, a także w środowisku lokalnym. Posiada umiejętność aktywnego włączania młodzieży w działania społeczne na rzecz środowiska.

Katarzyna Kosmalska z grupą wolontariuszy działa w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach. Pod jej opieką wolontariusze angażują się w akcje na rzecz bezdomnych zwierząt, pomagania osobom niepełnosprawnym i rodzinom w trudnej sytuacji bytowej.

Ryszard Patalas – nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych, jest opiekunem szkolnej grupy wolontariackiej. Założyciel szkolnej grupy ratownictwa przedmedycznego. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami, organizował sztaby na finały WOŚP (w tym największy sztab w Gorzowie Wlkp. – 300 wolontariuszy). Dzięki współpracy Pana Ryszarda z PCK wiele dzieci i młodzieży oddało krew potrzebującym.

Doktorzy roku 2011

Iwona Walasik-Strzygocka – koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza Zespołu Szkół w Lipinkach Łużyckich. Wraz ze swoimi podopiecznymi zaangażowana w akcję „Studnia dla Południa”, organizowaną przez Polską Akcję Humanitarną. Pani Iwona przeprowadziła szereg inicjatyw szkolnych i lokalnych. Podjęła się zrealizowania szkolenia dla wolontariuszy, poprowadzonego przez pracowników Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze.

Lucyna Gocyła – kierownik Oratorium Księdza Bosko we Wschowie oraz Scholii Młodzieżowej „Cantate Deo”. Opiekuje się Szkolnym Kołem Wolontariatu w Gimnazjum nr 1 we Wschowie i kołem teatralnym „Debeściaki”. Jest animatorką wielu przedsięwzięć lokalnych i ponad lokalnych. Będąc kierownikiem Oratorium realizuje projekt: „MŁODZI MŁODYM”, czyli angażuje wielu młodych ludzi, dając im możliwość dawania „czegoś z siebie”, dzielenia się swoim czasem, umiejętnościami, a przede wszystkim sercem z młodszymi, potrzebującymi pomocy.

Małgorzata Naskręt – nauczycielka w Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze; opiekuje się Klubem Małego Księcia. Ze swojej inicjatywy Pani Małgorzata podejmuje liczne działania na rzecz dzieci i młodzieży, należą do nich m.in. „Aparat tlenowy dla Grzesia”, „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, „Pomoc dla Radka” oraz wiele innych. Pani Małgosia otrzymała m.in. Nagrody Dyrektora Szkoły w 2003 i 2011r., odznakę TPD „Przyjaciel Dzieci” w 2004r., nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra w 2008r.

Monika Stegeman – nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulęcinie. Pracuje z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Działa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, PTW z Kalectwem, Stowarzyszeniem Strefa Działań Twórczych „A Co Tam”, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Utrzymuje kontakt z władzami lokalnymi, Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym, w promowaniu wolontariatu i pomocy osobom niepełnosprawnym.

Janina Szwaluk – pedagog szkolny w Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. Wieloletni animator aktywności młodych. Utworzyła Klub Wolontariuszy, gdzie promuje wśród wychowanków postawy alternatywy wobec konsumpcyjnego stylu życia. Pani Janina współpracuje z FAM, Gorzowskim Stowarzyszeniem Pomocy im. Św. Brata Krystyna, Świetlicą Młodzieżowych Wolontariuszy w Gorzowie Wlkp., Ośrodkiem Kuratorskim Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz innymi instytucjami. Brała udział w licznych akcjach, w tym: WOŚP, Latająca Wytwórnia Waty Cukrowej, Kopalnie Czekolady, Podziel się Posiłkiem, Wolontariusze w Świetlicach Środowiskowych.

Małgorzata Łuszczyńska – nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. Uczestniczy w tworzeniu i realizowaniu licznych inicjatyw pomocowych – akcja charytatywna „Dopomóż Świętemu Mikołajowi”, „Jałmużna Wielkopostna”, „Pola Nadziei” i inne. Pani Małgorzata poza szerzeniem idei wolontariatu w szkole wspiera wiele inicjatyw na terenie Sulechowa i okolic – Świetlica „U Stasia”, Dom Dziecka w Świebodzinie i lokalny Domu Kultury.

Beata Lawer – katechetka w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Różankach, pracuje z dziećmi i młodzieżą od 1987 roku. Animator szkolnego koła charytatywnego, zajmuje się również wolontariatem misyjnym. Zorganizowała m. in. akcję: „ Adopcja na odległość”, dzięki której udało się na naszym terenie zapewnić utrzymanie pięciorgu dzieciom z Rwandy w Afryce – osieroconym przez wojnę domową. Wysoko ceni sobie współpracę z młodzieżą i wierzy w jej potencjał. 

Doktorzy roku 2009

Barbara Sołtys – Nauczycielka w IV LO w Gorzowie Wlkp. Animatorka z magnetycznymi umiejętnościami do włączania młodzieży w akcje na rzecz środowiska lokalnego. Urzekła nas jej łatwość zachęcania kilkudziesięciu młodych ludzi by regularnie oddawali krew. To jest nie lada wyczyn.

Małgorzata Śliwińska – Pedagog w Gimnazjum nr 4 w Gorzowie Wlkp. Z inicjatywy w/w odbyło się wiele inicjatyw szkolnych i lokalnych. Poprzez działalność wolontariatu młodzieżowego kształtuje pozytywne postawy wśród młodzieży i tworzy alternatywę dla destrukcyjnych i biernych form spędzania wolnego czasu.

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.