Kadra Naukowa Akademii

Akademia Aktywności Młodych to przedsięwzięcie skupiające ludzi, którzy aktywnie działają na rzecz swoich środowisk lokalnych, wolontariatu i aktywizacji. Własnym przykładem osoby te promują aktywną postawę społeczną i zaangażowanie w działania wolontariackie. Celem Akademii jest pokazywanie ludzi aktywnych i nagradzanie ich za działania prospołeczne, jednocześnie zachęcanie innych by również przyłączyli się do budowania społeczeństwa zaangażowanego i świadomego swojego potencjału. Aby szczególnie wyróżnić najbardziej aktywne osoby stworzyliśmy w Akademii specjalne wyróżnienia i zapraszamy animatorów i wolontariuszy w skład Akademii Aktywności Młodych by pomagali nam wspólnie promować wolontariat w naszym kraju.

Kadrę Naukową Akademii Aktywności Młodych tworzą:

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.