2009

 Magistrowie roku 2009

Karolina Warzocha
Daria Jóźwiak
Monika Zając
Zuzia Habdas
Magda Jędroszkowiak
Mikołaj Wolniewicz

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.