Nasza historia

Akademia Aktywności Młodych FAM została powołana 18 czerwca 2009 roku, aby nagradzać i promować wartościowe postawy społeczne. Konkurs „Poszukiwany/Poszukiwana”, za pomocą którego członkowie Akademii dokonują wyboru najlepszych wolontariuszy i animatorów aktywności młodych, w I edycji objął zasięgiem miasto Gorzów Wlkp. Dla nagrodzonych wolontariuszy działających na terenie Gorzowa przygotowano pierwszą w Polsce „Aleję Gwiazd Wolontariatu Młodzieżowego”, którą otworzył osobiście pierwszy Profesor Akademii Aktywności Młodych – Jurek Owsiak.

Podczas wizyty Jurka Owsiaka można było obejrzeć wystawę 600 zdjęć prezentujących działania Akademii.

W 2011 r. Akademia rozszerzyła swoje działania na całe województwo Lubuskie, a Konkurs „Poszukiwany/Poszukiwana” stał się największą akcją promująca wolontariat w regionie.

Tytułem Lubuskiego Wolontariusza Roku 2011/2012 i Lubuskiego Animatora Aktywności Młodych 2011/2012 wyróżniono 7 wolontariuszy i 7 animatorów z terenu całego województwa. Gala podczas, której wyróżniono animatorów i wolontariuszy odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie.

W 2013 r. Konkurs „Poszukiwana/Poszukiwany” był już znaczącym wydarzeniem promującym postawy prospołeczne w skali województwa.

W imieniu Akademii Jarosław Marciniak, wraz z TV FAM, odwiedził wszystkie szkoły, w których nagrodzono wolontariuszy i animatorów, a wystawa prezentująca sylwetki nagrodzonych została wystawiona na Nadwarciańskim bulwarze w Gorzowie Wlkp. podczas Dni Województwa Lubuskiego.

Z III edycji konkursu w 2013 r. powstał reportaż, w którym pokazaliśmy bohaterów tej edycji Konkursu.

Akademia Aktywności Młodych działa już od 6 lat. Nowatorska forma, która sprawdziła się w poprzednich edycjach przeprowadzonych na terenie województwa Lubuskiego ośmieliła nas byśmy rozszerzyli działalność Akademii Aktywności Młodych na teren wszystkich 16 województw w Polsce.

Liczymy, że już wkrótce w Akademii Aktywności Młodych FAM będzie wielu profesorów, którzy swą wiedzą, doświadczeniem i dobrą energią będą motywować młodych do aktywności.

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.