2013

Doktorzy roku 2013

Aldona Łada – założycielka i opiekunka Koła Wolontariuszy w Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze (obecnie 109 członków). Organizatorka szkoleń w zakresie pierwszej pomocy, profilaktyki prozdrowotnej. Inicjatorka debat, spotkań i konkursów, podczas których propaguje wiedzę n/t Sprawiedliwego Handlu, praw dziecka i praw człowieka. Organizuje zbiórki żywności i paczek dla Polaków na Ukrainie.

Bogumiła Lewandowska – pedagog IV LO w Gorzowie Wlkp. Organizuje spotkania dot. profilaktyki prozdrowotnej, konkursy i warsztaty również dla uczniów innych szkół ponad gimnazjalnych. Wielokrotnie nagradzana przez Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp. w Dniu Edukacji Narodowej, odznaczona Srebrnym Krzyżem za działalność społeczną oraz Odznaczeniem Państwowego Czerwonego Krzyża.

Elżbieta Lebiedowicz – nauczycielka Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim i koordynator wolontariatu w Szkolnym Klubie Wolontariusza (obecnie 65 wolontariuszy). Wraz z młodzieżą pomaga ludziom w trudnej sytuacji materialnej, zajmują się również osobami starszymi, opiekują się osobami niewidomymi oraz samotnymi.

Emilia Gnidzienko – nauczycielka w Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Działalnością charytatywną zajmuje się od wielu lat. Bazuje na współpracy z młodzieżą szkolną. Wspólnie podejmują wiele akcji na rzecz środowiska lokalnego. Współpracuje z gorzowskimi i ogólnopolskimi organizacjami i instytucjami. Dzięki zaangażowaniu naszej Laureatki w uaktywnianie młodzieży Gimnazjum nr 9 jest jedną z aktywniejszych szkół w Gorzowie Wlkp.

Grzegorz Klimek-Żołnowski – opiekun Klubu Małego Księcia w Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze, którego założenia opierają się głównie o wolontariat, pełni również funkcję Rzecznika Praw Ucznia. Oprócz szeregu funkcji, które pełni w szkole, pracuje w innych instytucjach działających na rzecz dzieci, a także w środowisku lokalnym. Posiada umiejętność aktywnego włączania młodzieży w działania społeczne na rzecz środowiska.

Katarzyna Kosmalska z grupą wolontariuszy działa w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach. Pod jej opieką wolontariusze angażują się w akcje na rzecz bezdomnych zwierząt, pomagania osobom niepełnosprawnym i rodzinom w trudnej sytuacji bytowej.

Ryszard Patalas – nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych, jest opiekunem szkolnej grupy wolontariackiej. Założyciel szkolnej grupy ratownictwa przedmedycznego. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami, organizował sztaby na finały WOŚP (w tym największy sztab w Gorzowie Wlkp. – 300 wolontariuszy). Dzięki współpracy Pana Ryszarda z PCK wiele dzieci i młodzieży oddało krew potrzebującym.

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.