2013

Magistrowie roku 2013

Daniel Ćwierucki – uczeń Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze. Jego pasją jest wolontariat, pierwsza pomoc, a także harcerstwo, które są dla niego sposobem na życie. Aktywnie pracuje w Samorządzie Uczniowskim, a także na rzecz środowiska lokalnego. Od trzech lat należy do szkolnej drużyny ratowniczej. Systematycznie prowadzi spotkania warsztatowe na temat pierwszej pomocy. Pragnie dzielić się swoją pasją z innymi, uwrażliwiać społeczeństwo na cierpienie ludzi poszkodowanych przez los oraz bezbronnych zwierząt.

Ewa Siniak – uczennica Gimnazjum nr 1 w Lubsku, gdzie pracuje wolontarystycznie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym w Lubsku. Niesie pomoc ludziom chorym i potrzebującym. Dwa razy w tygodniu odwiedza podopiecznych, przynosząc im zakupy, prowadząc z nimi rozmowy, czytając prasę. Pozyskuje fundusze na zakup paczek mikołajkowych, które sprawiają podopiecznym ogromną radość. Ponadto przez dwa lata poświęcała swój czas na odwiedziny Michała – ucznia niepełnosprawnego i udało jej się nawiązać z nim bardzo dobry kontakt.

Jakub Heliński – uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie. Jest osobą wszechstronnie utalentowaną i bardzo aktywną. Podejmuje liczne działania dla szkoły i dla swojego miasta. Uczestniczy w szkolnym wolontariacie i zajmuje się jego promocją, często występuje charytatywnie i angażuje się w bardzo różnorodne przedsięwzięcia organizowane na terenie Sulęcina.

Jolanta Naskręt – uczennica Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze. Podejmuje się wszelkich akcji i działań pomocowych m.in.: przygotowywała ćwiczenia w ramach pomocy i opieki nad osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Czynnie uczestniczyła w X edycji Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Warszawie i podjęła opiekę nad osobami niewidomymi z miasta i okolic. Brała również udział w organizowaniu Spartakiady Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych.

Karolina Kacprzak – uczennica gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim. Aktywnie uczestniczy w organizacji imprez w Bytomiu m.in.: na Festiwalu Twórczości Niewidomych. Uczy młodszych wolontariuszy, jak opiekować się osobami niewidomymi, pomaga tym osobom stając się ich przewodnikiem. Pomaga w organizacji integracyjnych zabaw, koordynując i przeprowadzając je dla osób niepełnosprawnych oraz wspólnie bawiąc się z nimi. Angażuje się również w prace świetlicy terapeutycznej, pomagając dzieciom w nauce.

Katarzyna Polaczyk – uczennica szkoły podstawowej. Najeży do Szkolnego Koła Wolontariatu. Bierze udział w akcjach bez względu na pogodę, nastrój czy dzień tygodnia. Kasia włącza się w każde przedsięwzięcie organizowane przez opiekuna wolontariatu m.in.: promuje ideę wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym, pomaga w nauce uczniom klas 1-3, dokarmia zwierzęta na terenie parku i okolic szkoły w okresie zimowym, dba o tereny zielone przy szkole, pomaga w przeprowadzaniu zajęć dotyczących profilaktyki agresji, a także współpracuje z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym.

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.